Get in touch

Motnica 2, 1236 Trzin
MaS, Modna agencija
Suzana Novak Vodopivec, s.p.
Sadinja vas 32, 1261 Dobrunje

Suzana NOVAK VODOPIVEC
Mobil: +386 40 731 696
Email: ssnovak@siol.net
Sykpe: Suzana MaS

Sebastijan NOVAK
Mobil: +386 41 433 891
mas.novak@siol.net
Skype: Sebastijan MaS

Contact us

Field name is mandatory
Field e-mail is mandatory
Field organisation is mandatory
Field message is mandatory